mpv417314-042

In 2015 zijn we begonnen met het maken van plannen voor het starten van een natuurlijk veebedrijf. Al vrij snel was er ook een reisje geboekt naar Engeland om daar meer te leren over Berkshire varkens. Een boerderij was daarna snel gevonden in het mooie veenkoloniale lintdorp Kiel-Windeweer. Het was heel zeker dat we ons hier de komende jaren niet zouden vervelen. Het starten met het fokken van varkens lag voor de hand. Dat kon op eigen terrein. Rechtstreeks uit Engeland hebben we vier raszuivere Berkshire’s geïmporteerd van verschillende bloedlijnen. Om de gewenste koeien te voorzien van weiland was nog niet zo eenvoudig. Onverwacht kregen we een groot natuurgebied van het Drentse Landschap aangeboden. Er moesten diezelfde maand nog minstens 10 koeien naar toe. Vanaf dat moment was er bij ons het vertrouwen dat we onze droom konden verwezenlijken. Een biologisch veebedrijf waar duurzaamheid en kwaliteit voorop staan.

Anno 2024 zijn er 55 Blaarkoppen en pachten we ruim 60 ha natuur en agrarisch natuurland. Met het houden van varkens zijn we gestopt, het natuurlijk weiden bleek erg lastig.